Eläkkeen hakeminen

Kaikkia eläkkeitä täytyy hakea. Vanhuuseläkehakemus on hyvä tehdä noin kuukausi ennen eläkkeelle jäämistä. Huomioithan kuitenkin, että jos haet eläkettä ulkomailta, eläkehakemusten käsittely kestää pidempään, joten hakemus on hyvä tehdä aiemmin. Eri eläkelajien hakemuslomakkeet löydät alta.

Vanhuuseläkehakemus

Lomakkeella haetaan työeläkelakien ja kansaneläkelain mukaista vanhuuseläkettä. Lomakkeella hakevat vanhuuseläkettä myös 62 vuotta täyttäneet työttömyyspäivärahan lisäpäiviä saaneet. Työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä voit hakea myös sähköisesti.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Lomakkeella haetaan työeläkelakien mukaista osittaista varhennettua vanhuuseläkettä.

Kuntoutushakemus

Lomakkeella haetaan työeläkelakien mukaista ammatillista kuntoutusta

Työkyvyttömyyseläkehakemus

Lomakkeella haetaan työeläkelakien ja kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä.

Leskeneläkehakemus

Lomakkeella haetaan työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä leskelle.

Lapseneläkehakemus

Lomakkeella haetaan työeläkelakien mukaista lapseneläkettä.

Asuminen ja työnteko ulkomailla, liite U

Liite U:lle merkitään tiedot työskentelystä, asumisesta ja opiskelusta ulkomailla. Liitteeltä saadut tiedot ovat lähtökohta eläkeoikeuden selvittämiseen ulkomailta.

Työnantajan kuvaus eläkkeenhakijan työstä, työolosuhteista ja selviytymisestä työssä TAK

Työnantaja ilmoittaa lomakkeella kuvauksen työkyvyttömyyseläkettä hakevan henkilön työstä, työolosuhteista ja selviytymistä työssä.

Työnantajan kuvaus hakijan työstä ja työjärjestelymahdollisuuksista TAK 2

Työnantaja ilmoittaa lomakkeella tiedot kuntoutusta hakevan henkilön työstä ja työjärjestelymahdollisuuksista.