Lakisääteiset eläkkeet

Yksityisellä alalla työskentelevän työntekijän eläkkeet määräytyvät 1.1.1994 jälkeiseltä ajalta Työntekijäin eläkelain (TEL) mukaan ja 1.1.2007 lukien Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Vuonna 2017 tuli voimaan eläkeuudistus, jonka johdosta mm. eläkeikärajat nousevat vaiheittain. Lisätietoa työeläketurvasta sekä eri eläkemuodoista ja eläkkeiden saantiedellytyksistä löydät Eläketurvakeskuksen esitteistä, joihin linkit alla tai tyoelake.fi -sivustolta.

Työntekijän ja yrittäjän eläke

Esite sisältää tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta työntekijälle ja yrittäjälle. Se sisältää tietoja eri eläkemuodoista ja eläkkeiden saantiedellytyksistä sekä eläkkeen karttumisesta ja hakemisesta.

Joustavasti vanhuuseläkkeelle

Esite sisältää tietoa vanhuuseläkkeestä ja osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä.

Perhe-eläke

Esite sisältää tietoa leskeneläkkeestä ja lapseneläkkeestä.

Lisäeläke

Lisäeläkettä saa henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot:

  • Henkilö on ollut Posti-Telen palveluksessa yhtäjaksoisesti 31.12.1992 alkaen ja siirtynyt Suomen PT -konsernin palvelukseen ja sieltä Suomen PT -konsernin jakautumisen yhteydessä Sonera-konserniin tai Suomen Posti-konserniin, josta hän on siirtynyt Sonera-konsernin palvelukseen ennen vuotta 2002.
  • Henkilö on syntynyt ennen 1.1.1951.
  • Henkilö on Sonera-konsernin palveluksessa pääsääntöisesti eläkkeelle lähtöönsä saakka.