Ajankohtaista

Työeläkemaksut vuonna 2019

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2019 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksusta. Työntekijän maksu vuonna 2019 on 6,75 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla sekä 8,25 prosenttia 53–62-vuotiailla. Työnantajan maksu on keskimäärin 17,35 prosenttia palkoista. ETK:n  uutinen 26.10.2018

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vuodelle 2019 vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2019. Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,417. Vuoteen 2018 verrattuna palkkakerroin nousee noin 1,9 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2585. Työeläkeindeksi nousee noin 1,5 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. STM:n tiedote 25.10.2018

Tilinpäätös 2017

Soneran Eläkesäätiön vuoden 2017 tilinpäätös on eläkkeensaajien ja vakuutettujen nähtävillä eläkesäätiön toimistossa osoitteessa Elimäenkatu 2 E, 5. krs, 00510 Helsinki.

Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2018. Elinaikakerroin on 0,96102. Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1956 syntyneiden vuonna 2018 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 3,898 prosenttia. Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2018 myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta. STM:n tiedote 175/2017 

Katso lisää: