Ajankohtaista

Tilinpäätös 2017

Soneran Eläkesäätiön vuoden 2017 tilinpäätös on eläkkeensaajien ja vakuutettujen nähtävillä eläkesäätiön toimistossa osoitteessa Elimäenkatu 2 E, 5. krs, 00510 Helsinki.

Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2018. Elinaikakerroin on 0,96102. Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1956 syntyneiden vuonna 2018 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 3,898 prosenttia. Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2018 myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta. STM:n tiedote 175/2017 

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vuodelle 2018 vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2018. Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,391. Vuoteen 2017 verrattuna palkkakerroin nousee 0,14 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2548. Työeläkeindeksi nousee 0,55 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. STM:n tiedote (26.10.2017)

Työeläkemaksut vuonna 2018

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2018 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksusta. Ensi vuonna perittävä maksu on keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta. Vuoden 2018 työeläkemaksun lähtökohtana on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen aiemmin tekemät sopimukset vuosien 2016–2019 työeläkemaksuista sekä kilpailukykysopimus. Työeläkemaksu on kokonaisuudessaan samalla tasolla kuin tänä vuonna, mutta kilpailukykysopimuksen mukainen siirto työnantajan maksusta työntekijän maksuun kasvattaa työntekijän maksua 0,20 prosenttiyksikköä vuonna 2018. […] Lue lisää »

Tilinpäätös 2016

Soneran Eläkesäätiön vuoden 2016 tilinpäätös on eläkkeensaajien ja vakuutettujen nähtävillä eläkesäätiön toimistossa osoitteessa Elimäenkatu 2 E, 5. krs, 00510 Helsinki.

Katso lisää: