Omistajaohjauksen periaatteet

Telian Eläkesäätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on tuottojen saaminen pääomille siten, että työeläkkeet voidaan rahoittaa kestävästi.

Telian Eläkesäätiön sijoitusstrategiaan ei kuulu aktiivinen omistajaohjaus. Säätiö sijoittaa listattuihin osakeisiin pääsääntöisesti rahastojen kautta. Koska käytännössä sijoitamme rahastoihin ja suorat osakkeenomistukset ovat vähäisiä, emme aktiivisesti pyri käyttämään osakkeisiin liittyviä oikeuksia kohdeyhteisöissä taikka käymään vuoropuhelua muiden osakkeenomistajien ja sidosryhmien kanssa.

Kohdeyhteisöjen taloudellista menestymistä seurataan pääsääntöisesti niihin sijoittavien rahastojen kautta.