Telian Eläkesäätiö

Telian Eläkesäätiö on aloittanut toimintansa 1.1.2002, kun silloisen PT:n Eläkesäätiön jakautuessa sen eläkevakuutustoiminta siirrettiin Soneran Eläkesäätiöön ja Suomen Postin Eläkesäätiöön. Telian Eläkesäätiössä on A- ja B-osastot. Eläkesäätiön B-osasto huolehtii lakisääteisestä eläketurvasta. Siinä vakuutettuja ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin kuuluvat henkilöt. Vuoden 2021 lopussa eläkesäätiön B-osastossa oli vakuutettuna 3919 henkilöä.  Eläkesäätiön A-osasto on ollut suljettu 1.1.1994 alkaen.

Telian Eläkesäätiön B-osaston osakkaat (työnantajat):

  • Telia Finland Oyj
  • Telia Finance Finland
  • Telia Towers Finland Oy
  • Telia Cygate Oy
  • Telia Inmics-Nebula Oy
  • Assembly Organizing Oy
  • Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy
  • Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja
  • Telian Eläkesäätiö.